Anna Gruszka – warsztaty tworzenia ziołowych kadzideł

W ramach warsztatu uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się jak i z jakich roślin tworzono kadzidła na terenie Słowiańszczyzny. Poznamy ziołową historię kadzideł terenów Europy Wschodniej i tradycje z nimi związane.

 

teren przy placu zabaw, ul. Głuszyna 229-241

czas trwania: 90 min | wiek: 16+

liczba miejsc ograniczona – zapisy: latozestrada@estrada.poznan.pl