Projekty Unijne

1. Tytuł projektu: "Rewaloryzacja płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Galerią Miejską Arsenał, Estradą Poznańską oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Całkowita wartość projektu: 136 052 547,03 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 43 210 821,13 zł

Kwota dofinansowania: 29 966 704,43 zł

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 - wrzesień 2023 (planowany termin zakończenia)

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja płyty Starego Rynku, w tym:

- przebudowa i modernizacja nawierzchni oraz chodników w obrębie Starego Rynku (tj. płyta Starego Rynku oraz odcinki ulic: Wronieckiej, Żydowskiej, Wielkiej, Woźnej, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, I. Paderewskiego, Sierocej, Kramarskiej, Franciszkańskiej oraz skrzyżowania ulic Zamkowej i Rynkowej wraz z adaptacją fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb realizacji w tej przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych;

- przebudowa i nadbudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał - modernizacja budynku Galerii Miejskiej Arsenał.

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcję integracyjną uwzględniającą potrzeby społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne miasta.

Przewiduje się, że zrewitalizowany obszar będzie miejscem integracji społeczeństwa, na którym realizowane będą różne inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalno-rekreacyjnym.

2. Tytuł projektu: Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej – przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynków Estrady Poznańskiej (od strony dziedzińca) wraz z zakupem wyposażenia.

Zaplanowana rozbudowa i przebudowa ma na celu stworzenie nowej powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej a także poprawę funkcjonalności obiektu dla uczestników wydarzeń oraz pracowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

1. Roboty budowlano-instalacyjne: roboty budowlane , instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje ogrzewania, instalacje wentylacyjne, Instalacje elektryczne, instalacja automatycznej sygnalizacji pożaru, montaż zewnętrznej windy od strony oficyny, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2. Zakup sprzętu i wyposażenia (studio nagrań i "Scena na Piętrze): zostanie zakupiony sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny, system streamingu oraz systemy teleinformatyczne.

3. Zarządzanie projektem (koszty pośrednie)

4. Działania miękkie w tym szkolenia dla pracowników podnoszących ich kompetencje związane z podnoszeniem kompetencji oraz działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa

5. Nadzór autorski oraz inwestorski

6. Doradztwo prawne - w tym dotyczące zamówień publicznych (koszty pośrednie)

7. Usługi eksperckie w zakresie doradztwa technicznego przy opracowaniu opisów przedmiotów zamówienia

8. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw

9. Działania informacyjno-promocyjne

 

Grupy docelowe:

Estrada Poznańska jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego na mapie Poznania. Oferta kulturalnoedukacyjna Estrady Poznańskiej skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, mających niejednokrotnie odmienne potrzeby i oczekiwania odnośnie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter Estrady Poznańskiej implikuje fakt, że odbiorcą projektu (grupą docelową) teoretycznie jest każdy człowiek:

- zarówno ten najmłodszy, który dzięki działalności min. edukacyjnej Estrady Poznańskie, jak również jego inicjatywom skierowanym do dzieci ma szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym już od najmłodszych lat,

- młodzież, studenci, którzy chętnie uczestniczą we wszelkich imprezach muzycznych, spektaklach tanecznych, wystawach i wielu innych wydarzeniach inicjowanych przez Estradę,

- odbiorcy dojrzali (w tym seniorzy), niejednokrotnie bardzo wymagający, którzy dokładnie wiedzą czego oczekują od kultury/sztuki i umieją docenić profesjonalizm Estrady Poznańskiej w tym zakresie,

- grupa samych artystów w tym aktorów, piosenkarzy, dźwiękowców, filmowców, ludzi „z drugiej strony sceny”, z którymi Estrada Poznańska współpracuje i wspólnie organizuje wydarzenia kulturalne,

- osoby wykluczone społecznie

 

Cel projektu:

Zaplanowana rozbudowa i przebudowa Estrady ma na celu stworzenie nowej powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, a także poprawę funkcjonalności obiektu dla uczestników wydarzeń oraz pracowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Efekty, rezultaty projektu:

Efekty realizacji inwestycji zostaną zmierzone za pomocą wskaźników produktu i rezultatu ustalonych dla projektu:

- obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

- przeszkolone osoby działające w sektorze kultury (48 osób)

- zainstalowane systemy teleinformatyczne (58 szt.)

- zakupiony sprzętu i wyposażenie (313 szt.)

- nowe wydarzenia wprowadzone do oferty instytucji realizowanych w formule on‐ line (26 szt.)

- liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne (212.632 osoby)

- nowe miejsca pracy (4 szt.)

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 31 815 591,81 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 19 552 395,48 zł

 

nazwa cel żywotność

PHPSESSID,
PHPSESSID,
XSRF-TOKEN,
themosis_session

niezbędne do działania strony sesja

cmplz_banner-status, cmplz_consented_services, cmplz_functional, cmplz_marketing, cmplz_policy_id, cmplz_preferences, cmplz_statistics

zarządzanie plikami cookies 365 dni

 

nazwa cel żywotność
_ga Oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny. 2 lata
_gid Przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej 24 godziny
_gat_gtag Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata