Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi – warsztaty Tai Chi

Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi zaprezentuje formę Yang 108 ruchów, wg mistrza Moy Lin Shin. Następnie zaprosi do ćwiczeń przygotowujących do praktykowania Tai Chi, oraz do ćwiczeń Chi Qong.

 

Obiekt Sportowo-Rekreacyjny, ul. Braniewska 23

czas trwania: do 90 min | wiek: b.o.